DOKUMENTI

Ovdje možete pregledati Statut

Članstvo:

Članom može postati svaka fizička i pravna osoba zainteresirana za rad u klubu koja želi doprinjeti ostvarivanju ciljeva kluba te prihvaća odredbe Statuta i drugih općih akata.

Fizička ili pravna osoba zainteresirana za prijem u članstvo podnosi vlastoručno potpisani obrazac – pristupnicu s privolom Upravnom odboru.

O primanju u članstvo odlučuje Upravni odbor, nakon čega je potrebno uplatiti upisninu i godišnju članarinu i izvršiti upis u Registar članova.

Članom Dog Works kluba za rad sa psima postaje se uplatom upisnine i članarine.

PRIJAVNICA