O NAMA

DOG WORKS KLUB ZA RAD SA PSIMA osnovan je s ciljevima promicanja kvalitetnog suživota ljudi i pasa, socijalizacije, odgoja i školovanja pasa, edukacije skrbnika pasa te stvaranja poticajnog okruženja za razvoj i napredak šire zajednice u suživotu sa psima, dobrobiti i zaštiti životinja i očuvanju okoliša.

Kako se većina problema može prevenirati odgovornim ponašanjem vlasnika, odgovornim uzgojem, odgojem, edukacijom vlasnika ili skrbnika pasa → izuzetno je važna edukacija te smo stoga svoje aktivnosti usmjerili prema građanima, skrbnicima i ljubiteljima životinja, mladima i djeci.

Zalažemo se za unapređenje svijesti ljudi o odgovornom i humanom postupanju prema psima, uključujući i humani način rada, podučavanja i držanja pasa radi unapređenja kinološke kulture, morala i etike, očuvanju prirode, zaštite okoliša i životinja. Stoga organiziramo i provodimo programe i projekte od interesa za opće dobro, edukativne radionice, seminare, predavanja i tečajeve.

Osnivačica Dog Works kluba za rad sa psima Sandra Rakovac

– Licencirani voditelj tečaja Hrvatskog kinološkog saveza
– Voditelj podružnice sportske radne kinologije HUSRK RS Hundesport
– Voditelj regionalnog centra HKS-a Pula i Rijeka
– Član Povjerenstva za rad sportskih pasmina pasa HKS-a
– Canine Coahing Accredited CPD
– Resolving Challenging Behaviour Certificate

DOG WORKS KLUB ZA RAD SA PSIMA:

– Omogućujemo promjene koje mijenjaju živote ljudi i pasa, jer svaki pas zaslužuje školovanje
– Gradimo temelje povjerenja između vas i psa
– Učimo vas učinkovitoj komunikaciji sa psima
– Stručni savjeti i praktična obuka
– Moderan pristup, metode i tehnike treniranja temeljene na znanosti o ponašanju životinja
– Individualna obuka i rad u malim grupama

Područja djelovanja:

Primorsko-goranska županija
Opatija, Lovran, Rijeka, Matulji, Rupa – Lipa

Trebate pomoć i podršku u socijalizaciji, odgoju, školovanju psa?
Kontaktirajte nas